088-8800300 info@180.nl
Selecteer een pagina

Een aanpak die werkt!

Wat houdt de AANPAK concreet in?

Multi-systeem aanpak

Work-Wise staat voor het integraal ondersteunen van mensen. Alle leefgebieden die het vinden van werk in de weg staan, zoals het ontbreken van huisvesting, schulden, administratieve chaos, psychosociale problemen, toeleiding naar hulpverlening en cultuurbarrières horen bij een succesvolle begeleiding. Stap voor stap werken aan het herwinnen van stabiliteit op de leefgebieden met als doel: duurzaam werk. Mocht dat niet haalbaar zijn, dan toch controle over de leefgebieden en meer levensgeluk.

Intensieve begeleiding

Deelnemers worden 15 of 18 maanden intensief begeleid. Binnen de variant die 18 maanden duurt wordt extra begeleiding geboden. Iedereen krijgt een traject op maat, afgestemd op zijn of haar situatie en mogelijkheden. Versterken van zelfredzaamheid staat centraal. Toeleiding naar werk is het doel.

Het complete traject bestaat uit vier slagen. Na een intensieve fase van 6 of 9 maanden (slag 1, 2 en 3) volgen er nog 9 maanden als steun in de rug (slag 4).

Slag 1

Samen met de deelnemer wordt in kaart gebracht wat zijn/haar talenten, motivatie, leerstijl en vaardigheden zijn. Ook wordt de sociale omgeving in kaart gebracht en de mogelijk ondersteunende kracht die daarvan uit kan gaan. Op basis daarvan wordt een persoonlijk werk-/leertraject opgesteld. Slag 1 duurt 6 – 12 weken. Dit is afhankelijk van de startsituatie van de deelnemer. Van invloed zijn: heeft iemand een vaste woonplek, een geldig ID-bewijs, een eigen bankrekening, een DigiD.

Slag 2 en 3

Tijdens slag 2 en 3 vindt de deelnemer al een baan of een werkervaringsplaats, soms aangevuld met scholing. De trajectbegeleider houdt intensief contact met de deelnemer, werkgever of opleider. Ook worden interventies aangeboden die zich richten op het versterken van de eigen kracht en het versterken van het eigen netwerk en relaties. Andere interventies betreffen ondersteuning gericht op wonen, het aflossen van schulden en het aanvaarden van hulpverlening. De intensiteit van de begeleiding wordt afgestemd op de vorderingen van de deelnemer.

Slag 4

Bij de start van slag 4 heeft de deelnemer vaak al een baan of volgt een opleiding. Dan hebben we tijdens de laatste 9 maanden van het traject nog minimaal drie contactmomenten als steun in de rug. Het kan ook zijn dat de deelnemer pas in slag 4 werk vindt. Dan is de begeleiding in slag 4 nog intensief van aard.

Nazorg

Aan elk traject komt een eind. Maar bij elk traject hoort nazorg. Dus na afsluiting van de actieve begeleidingsfase biedt Work-Wise de mogelijkheid om nog contact te hebben met de trajectbegeleider. Om terugval te voorkomen of om opnieuw samen naar werk te zoeken. Nazorg vergroot immers de kans op succes.

Meer info?
Sparren over mogelijkheden?
Offerte op maat?

Of bel
088 – 8800 300

We adviseren u graag

Graag vertellen we u meer over de kracht van Work-Wise en leggen we uit wat we voor uw organisatie kunnen betekenen. Neem voor een afspraak contact op met Monique Beute en Irma van der Veen, via e-mail of telefoon.

Monique Beute, projectleider

E: moniquebeute@180.nl
T: 06 82 54 28 80

Irma van der Veen, directeur

E: irmavanderveen@180.nl
T: 06 55 71 47 53

© Stichting 180