088-8800300 info@180.nl

Trajecten die werken!

Persoonlijk traject

Betrokken en effectief

Het Work-Wise Direct programma is speciaal ontwikkeld voor ‘moeilijke groepen’, waarbij het draait om begeleiding naar werk. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak ontbreekt het hen aan vaardigheden die je als werknemer nodig hebt voor het vinden en houden van een baan. De trajectbegeleider, die van begin tot eind dé vaste coach is van de deelnemer zorgt dat deze vaardigheden en nieuw gedrag worden aangeleerd en volgehouden. Ook specifieke problematiek, zoals geen vaste woonplek, schulden, psychosociale problemen en cultuurbarrières nemen we mee in onze begeleiding.

Compleet traject per persoon

Deelnemers worden in totaal 15 of 18 maanden intensief begeleid in een basis- of plusvariant. Binnen de plusvariant die 18 maanden duurt, bieden we extra begeleiding. Iedereen krijgt een werktraject op maat aangeboden, afgestemd op zijn of haar situatie en mogelijkheden. Versterken van de eigen kracht staat centraal.

Het complete traject bestaat uit vier slagen. Na een intensieve fase van 6 of 9 maanden (slag 1, 2 en 3) volgen er nog eens 9 maanden met vooraf vastgestelde contactmomenten als steun in de rug (slag 4).

Slag 1

Samen met de deelnemer wordt in kaart gebracht wat zijn/haar talenten, motivatie, leerstijl en vaardigheden zijn. Ook wordt het netwerk in kaart gebracht en de mogelijk ondersteunende kracht die daarvan uit kan gaan. Op basis daarvan wordt een persoonlijk werk-/leertraject opgesteld. Slag 1 duurt 6 – 12 weken. Dit is afhankelijk van de startsituatie van de deelnemer. Van invloed zijn: is er al een vaste woonplek, heeft iemand een geldig ID-bewijs, een eigen bankrekening, een DigiD.

Slag 2 en 3

Tijdens slag 2 en 3 vindt de deelnemer een baan, of een werkervaringsplaats, mogelijk aangevuld met scholing. De trajectbegeleider houdt intensief contact met de deelnemer, werkgever, opleider en andere partijen die een rol hebben in de ondersteuning. Ook worden volgens plan interventies aangeboden die zich richten op het versterken van de eigen kracht en (in de plusvariant) ondersteuning gericht op zelfstandig wonen, het aflossen van schulden en het aanvaarden van zorg. De intensiteit van de begeleiding wordt afgestemd op de vorderingen van de deelnemer.

Slag 4

Bij de start van slag 4 heeft de deelnemer een baan of volgt een opleiding. Tijdens deze laatste 9 maanden van het traject hebben we minimaal drie contactmomenten: rond de 3e, 6e en 9e maand. Dit als steun in de rug.

Inzet maatje op maat

Tijdens slag 1 bespreekt de trajectbegeleider met de deelnemer de mogelijkheden om ondersteuning te krijgen van een vrijwilliger. Als de deelnemer hiervoor open staat, wordt een vrijwilliger tijdens een deel of het hele traject ingezet.

Meer info?
In-company?
Offerte op maat?

Of bel
088 – 8800 300

We adviseren u graag

Graag vertellen we u meer over de kracht van Work-Wise Direct en adviseren we u over de mogelijkheden voor uw organisatie. Neem voor een afspraak contact op met Monique Beute en Irma van der Veen, via e-mail of telefoon.

Monique Beute, projectleider

E: moniquebeute@180.nl
T: 06 82 54 28 80

Irma van der Veen, directeur

E: irmavanderveen@180.nl
T: 06 55 71 47 53

© Stichting 180