088-8800300 info@180.nl

Social Impact Bond: Samen impact!

Een Social Impact Bond is een innovatieve financieringsconstructie voor de overheid. Een SIB maakt het mogelijk dat private partijen investeren in de aanpak van problemen die meestal hoofdzakelijk door de overheid werden gefinancierd. Privaat kapitaal wordt ingezet om kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt op vernieuwende wijze te activeren in de maatschappij, zonder financiële risico’s voor de overheid.

De overheid betaalt bij het behalen van het beloofde resultaat het geïnvesteerde bedrag (of een deel ervan) terug aan private partijen met eventueel een rendement uit de gerealiseerde besparing, bijvoorbeeld omdat er structureel wordt bespaard op bijstandsuitkeringen. Op deze manier wordt het risico dat normaal bij de overheid ligt, overgeheveld naar de markt. In binnen- en buitenland wordt dit nieuwe financieringssysteem omarmd. Work-Wise Direct voor ex-gedetineerden is de eerste SIB waarbij het Rijk betrokken is als opdrachtgever en gemeenten zijn betrokken bij de uitvoering. Zelf een Social Impact Bond ontwikkelen als gemeentelijke overheid is zeer goed mogelijk. U kunt ons inhuren voor het uitvoeren en implementeren van uw Social Impact Bond.