088-8800300 info@180.nl

Trainingen: Uw professionals effectief getraind

Uw klanten binnen gemiddeld tien maanden aan het werk en uw professionals met hart en ziel aan de slag?  Dat kan, met Work-Wise Direct. Work-Wise Direct is een methode  die werkt voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.  Wij leiden uw vakkrachten op in deze wetenschappelijk onderbouwde methode. We helpen bij de implementatie van de methode binnen uw organisatie, borgen de kwaliteit van de uitvoering en coachen uw professionals  tijdens hun werk.

Dat levert resultaat op, want door onze gedegen training en borging door de interventiecoach lopen uw professionals minder kans na enige tijd terug te vallen in hun oude begeleidingsstijl.

  • Bewezen beter resultaat door het consequent inzetten van diverse interventies (basisinterventies, praktische interventies, gedragsinterventies, relationele interventies en cognitieve interventies
  • Een zelfde soort trajectplan voor iedereen met SMART geformuleerde leerdoelen en vaste evaluatiemomenten met deelnemers en werkgevers

Of u haalt ons naar binnen. Dan zorgen wij dat de doelgroepen die u voor ogen heeft worden begeleid naar de arbeidsmarkt  of een dagbesteding vinden. Onze trajectbegeleiders begeleiden een X-aantal trajecten van begin tot einde, met inzet van ons bedrijvennetwerk en zorgen tijdens en aan het einde van de interventie voor een goede overdracht naar uw eigen professionals.

We kunnen ook alleen uw professionals komen trainen in Work-Wise Direct. Vervolgens gaan uw mensen er zelf mee aan de slag.

De keuze is aan u. De prijzen zijn een indicatie, omdat wij altijd een aanpak op maat maken. Wij komen daarvoor graag bij u langs om te horen hoe we u het beste van dienst kunnen zijn.