088-8800300 info@180.nl
Selecteer een pagina

Een aanpak die werkt!

Wat houdt de aanpak in?

Opbouw in fasen

Work-Wise / Aan de Slag staat voor het integraal ondersteunen van mensen. Alle leefdomeinen die het vinden van werk in de weg staan, zoals het ontbreken van huisvesting, schulden, een goed sociaal netwerk, psychosociale problemen en cultuurbarrières horen bij een succesvolle begeleiding. Stap voor stap werken aan het herwinnen van stabiliteit op deze leefdomeinen met als doel: toeleiding naar opleiding of werk.

Intensieve begeleiding

Deelnemers worden 15 of 18 maanden intensief begeleid. Binnen de variant die 18 maanden duurt wordt extra begeleiding geboden. Iedereen krijgt een traject op maat, afgestemd op zijn of haar situatie en mogelijkheden. Versterken van zelfredzaamheid staat centraal. Toeleiding naar opleiding of werk is het doel.

Het complete traject bestaat uit vier fasen. Na een intensieve fase van 6 of 9 maanden (fase 1, 2 en 3) volgen er nog 9 maanden als steun in de rug (fase 4).

Fase 1

Samen met de deelnemer wordt in kaart gebracht wat zijn/haar talenten, motivatie, leerstijl en vaardigheden zijn. Ook wordt de sociale omgeving in kaart gebracht en de mogelijk ondersteunende kracht die daarvan uit kan gaan. Op basis daarvan wordt een persoonlijk werk-/leertraject opgesteld. Fase 1 duurt 6 – 12 weken. Dit is afhankelijk van de startsituatie van de deelnemer. Van invloed zijn: heeft iemand een vaste woonplek, een geldig ID-bewijs, een eigen bankrekening, een DigiD.

Fase 2 en 3

Tijdens fase 2 en 3 vindt de deelnemer al een baan of een werkervaringsplaats, soms aangevuld met scholing. De trajectbegeleider houdt intensief contact met de deelnemer, werkgever of opleider. Ook worden interventies aangeboden die zich richten op het versterken van de eigen kracht en het versterken van het eigen netwerk en relaties. Andere interventies betreffen ondersteuning gericht op wonen, het aflossen van schulden en het aanvaarden van hulpverlening. De intensiteit van de begeleiding wordt afgestemd op de vorderingen van de deelnemer.

Fase 4

Bij de start van fase 4 heeft de deelnemer vaak al een baan of volgt een opleiding. Dan hebben we tijdens deze laatste 9 maanden van het traject nog minimaal drie contactmomenten als steun in de rug. Het kan ook zijn dat de deelnemer pas aan het eind van het traject een opleiding gaat volgen of werk vindt. Dan is de begeleiding nu juist intensief.

 

Meer info?
Sparren over mogelijkheden?
Offerte op maat?

Of bel
088 - 8800 300

We adviseren u graag

Graag vertellen we u meer over de kracht van Work-Wise en leggen we uit wat we voor uw organisatie kunnen betekenen. Neem voor een afspraak contact op met Monique Beute en Irma van der Veen, via e-mail of telefoon.

Monique Beute, projectleider

E: moniquebeute@180.nl
T: 06 82 54 28 80

Irma van der Veen, directeur

E: irmavanderveen@180.nl
T: 06 55 71 47 53

© Stichting 180