088-8800300 info@180.nl
Selecteer een pagina

Work-Wise is bewezen effectief! Work-Wise is een methodiek waarbij (jong)volwassenen met een begeleidingsbehoefte worden geholpen met het vinden en behouden van werk. De deelnemer en begeleider werken intensief samen om een baan te vinden. Als de baan gevonden is helpt de begeleider nog 9 maanden mee om de baan ook te behouden.

Op maat

Bij Work-Wise gaat het erom dat het traject aansluit bij de deelnemer. De deelnemer bepaalt zelf wat zijn/haar doelen en acties zijn. De begeleiding is intensief als ze intensief moet zijn. Als de deelnemer werk heeft gevonden houdt de begeleider contact om ervoor te zorgen dat de deelnemer de baan ook echt houdt. Pas na 12-15 maanden is het traject afgerond.

Integraal

Work-Wise richt zich primair op het leefdomein werk en opleiding. Maar als de deelnemer belemmeringen ervaart op andere leefdomeinen worden ook op die domeinen doelen en acties geformuleerd. Denk aan doelen op het gebied van sociaal netwerk, tijdsbesteding, geestelijke en/of lichamelijke gezondheid of huisvesting.

Resultaatgericht

Work-Wise is een aanpak die werkt. Onze aanpak blijven we toetsen aan de praktijk. Resultaatmeting is dan ook essentieel. Vooraf, tussentijds en aan het eind van een Work-Wise-traject meten we de deelnemer op de Zelfredzaamheid-Matrix en stellen we samen met de deelnemer de doelen en acties bij. Zo zorgen we bij elke deelnemer voor de best mogelijke resultaten.

Ons aanbod Wat kunnen we voor u doen?

Professioneel

Professionele begeleiders

Trainingen voor uw professionals

Wat houdt de aanpak in?

Opbouw in drie fasen

Social Impact Bond

Work-Wise Direct

“Er is me in 12 dagen al meer gelukt dan ik ooit in mijn eentje voor elkaar heb gekregen.”

deelneemster R. G.

Aan het werk!

Bekijk de trailer hiernaast
Of klik voor de hele documentaire

 

" Mijn trajectbegeleider is de eerste die naar me luistert en serieus wat voor me doet.”

deelnemer A. D.

experts in arbeidstoeleiding

Irma van der Veen

Irma van der Veen

Directeur

06 – 55 71 47 53

Monique Beute

Monique Beute

Projectleider

06 – 82 54 28 80