088-8800300 info@180.nl
Selecteer een pagina

Een aanpak
die werkt!

Wilt u meer weten?
088-8800300

Work-Wise is een aanpak van Stichting 180. Het draait om kracht, herstel en eigen regie. Met die aanpak kunnen (jong)volwassen ex-gedetineerden toegeleid worden naar opleiding of werk. ‘Wat kan je, waar krijg je energie van, welke mensen in jouw sociaal netwerk willen jou helpen?’, zijn vragen die steeds weer gesteld moeten worden. We vergroten de zelfredzaamheid van mensen. Meedoen in de samenleving, liefst met een betaalde baan, vinden wij belangrijk voor het herstel van een mens. Wat iemand zelf kan, moet hij vooral zelf doen. Wat nog niet lukt, daar helpt onze aanpak bij.

Zo leren mensen stap voor stap hoe ze iets op een andere manier kunnen aanpakken. Op eigen kracht én met hulp van anderen.

“Er is me in 12 dagen al meer gelukt dan ik ooit in mijn eentje voor elkaar heb gekregen.”

deelneemster R. G.

Ons aanbod Wat kunnen we voor u doen?

Professioneel

Professionele begeleiders

Trainingen voor uw professionals

Op maat

Bij Work-Wise gaat het erom dat het traject precies past bij de deelnemers. De begeleider is essentieel, maar de deelnemer blijft zelf bepalen welke richting hij uit wil. Het draait om zijn of haar interesse en talent. Fouten maken mag, zolang ervan geleerd wordt. De aanpak is intensief als ze intensief moet zijn en laat los als de deelnemer daaraan toe is.

Wat houdt de aanpak in?

Opbouw in fasen

Integraal

Work-Wise combineert drie succesfactoren voor re-integratie: leren van nieuwe vaardigheden en gedrag, begeleiding bij het vinden van opleiding of werk én hulp bij het vinden van de juiste zorg. Dat versterkt de zelfredzaamheid en het doenvermogen van mensen.

Social Impact Bond

Work-Wise Direct

Evidence based

Voor mensen met gedragsproblemen is de afstand tot de arbeidsmarkt vaak mijlengroot. Een klein duwtje in de goede richting is niet genoeg. Stichting 180 gelooft in een intensief traject, met een bewezen methodiek en begeleiding van mens tot mens. We noemen het: Work-Wise. De erkende gedragsinterventie ‘Aan de Slag’ vormt de basis voor deze aanpak.

“Ik heb meer in de bak gezeten dan buiten geleefd. Gewerkt heb ik nog nooit. Mijn trajectbegeleider is de eerste die naar me luistert en serieus wat voor me doet.”

deelnemer A. D.

Ons team experts in arbeidstoeleiding

Irma van der Veen

Irma van der Veen

Directeur

06 – 55 71 47 53

Sepp Lifka

Sepp Lifka

Trajectbegeleider

Monique Beute

Monique Beute

Projectleider

06 – 82 54 28 80

Nannie Lolkes de Beer

Nannie Lolkes de Beer

Trajectbegeleider

Dirkje Posthuma

Dirkje Posthuma

Interventiecoach

Sjoukje Feenstra

Sjoukje Feenstra

Trajectbegeleider