088-8800300 info@180.nl
Selecteer een pagina

Een aanpak
die werkt!

Wilt u meer weten?
088-8800300

Work-Wise is een aanpak van Stichting 180. Een aanpak waarbij herstel en eigen regie centraal staan. Met Work-Wise worden kwetsbare jongeren en volwassenen toegeleid naar opleiding of werk. ‘Wat zijn jouw talenten, welk gedrag wil je veranderen, welke mensen in jouw netwerk willen en kunnen jou steun bieden?’, zijn vragen waarop Work-Wise de antwoorden zoekt. Volwaardig meedoen in de samenleving, liefst met een betaalde baan, is belangrijk voor ieder mens. De focus van Work-Wise ligt op het samen zoeken naar werk of opleiding en zorgen dat iemand zijn/haar werk behoudt of opleiding afmaakt. Work-Wise speelt in op zelfredzaamheid. Wat iemand zelf kan, moet hij zelf doen. Wat nog niet lukt, daar helpt deze aanpak bij. Mensen leren stap voor stap hoe ze iets op een nieuwe manier kunnen aanpakken. Op eigen kracht én met hulp van anderen.

Aan het werk!

Bekijk de trailer hiernaast
Of klik voor de hele documentaire

 

“Er is me in 12 dagen al meer gelukt dan ik ooit in mijn eentje voor elkaar heb gekregen.”

deelneemster R. G.

Ons aanbod Wat kunnen we voor u doen?

Professioneel

Professionele begeleiders

Trainingen voor uw professionals

Op maat

Bij Work-Wise gaat het erom dat het traject precies past bij de deelnemers. De begeleider is essentieel, maar de deelnemer blijft zelf bepalen welke richting hij uit wil. Het draait om zijn of haar interesse en talent. Fouten maken mag, zolang ervan geleerd wordt. De aanpak is intensief als ze intensief moet zijn en laat los als de deelnemer daaraan toe is.

Wat houdt de aanpak in?

Opbouw in drie fasen

Integraal

Work-Wise combineert drie succesfactoren voor re-integratie: leren van nieuwe vaardigheden en gedrag, begeleiding bij het vinden van opleiding of werk én hulp bij het vinden van de juiste zorg. Dat versterkt de zelfredzaamheid en het doenvermogen van mensen.

Social Impact Bond

Work-Wise Direct

Evidence based

Voor mensen met gedragsproblemen is de afstand tot de arbeidsmarkt vaak mijlengroot. Een klein duwtje in de goede richting is niet genoeg. Stichting 180 gelooft in een intensief traject, met een bewezen methodiek en begeleiding van mens tot mens. We noemen het: Work-Wise. De gedragsinterventie ‘Aan de Slag’ vormt de basis voor deze aanpak.

“Ik heb meer in de bak gezeten dan buiten geleefd. Gewerkt heb ik nog nooit. Mijn trajectbegeleider is de eerste die naar me luistert en serieus wat voor me doet.”

deelnemer A. D.

Ons team experts in arbeidstoeleiding

Irma van der Veen

Irma van der Veen

Directeur

06 – 55 71 47 53

Sepp Lifka

Sepp Lifka

Trajectbegeleider

Monique Beute

Monique Beute

Projectleider

06 – 82 54 28 80

Nannie Lolkes de Beer

Nannie Lolkes de Beer

Trajectbegeleider

Dirkje Posthuma

Dirkje Posthuma

Interventiecoach

Sjoukje Feenstra

Sjoukje Feenstra

Trajectbegeleider