088-8800300 info@180.nl
Selecteer een pagina

Met Agressieregulatie op maat wordt gewerkt aan het verbeteren van de zelfregulatie van een jongere met een forse agressieproblematiek. Het programma maakt gebruik van een cognitieve gedragsmatige aanpak met dramatherapeutische technieken, waarbij continu aandacht is voor het motiveren en het vergroten van het geloof in het eigen kunnen om zo de leerbaarheid te vergroten.

Over het programma

Er wordt maatwerk geleverd door de inhoud van de interventie af te stemmen op de hulpvraag van de jongere. Via verplichte en optionele modules wordt er individueel gewerkt aan o.a. motiveren, agressieketen, delictanalyse, terugvalpreventie, beheersingsvaardigheden, veranderen van disfunctionele cognities en assertiviteit. Ook zijn er modules gericht op stressreductie, impulscontrole, juist interpreteren, conflicthantering en het ombuigen van negatieve interactiecirkels met verzorgers.

Het programma wordt aangeboden in een intramurale en een ambulante variant, die beide zijn erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.

Intramurale training Agressieregulatie op maat

De intramurale training wordt aangeboden aan jongeren met een agressieproblematiek in residentiële voorzieningen.

Doel: Het verbeteren van de zelfregulatie van een jongere met een forse agressieproblematiek en de kans op recidive verkleinen door het verminderen van dynamische individuele risicofactoren die gerelateerd zijn aan de agressieregulatieproblematiek.

Doelgroep: Jongens en meisjes van 16-21 jaar met forse agressieproblematiek, die reactieve en/of proactieve agressie vertonen en (intensieve) behandeling nodig hebben voor het leren reguleren van hun agressieve gevoelens en gedrag.

Duur: 6 maanden tot 2 jaar behandeling. Zodra de jongere er aan toe is wordt om de week tevens een groepstraining aangeboden (12 sessies van 1,5 uur).

Voorwaarde: De jongeren hebben in ieder geval last van reactieve agressie, maar kunnen daarnaast ook proactieve agressie vertonen. De jongeren kunnen de controle over hun agressieve gevoelens verliezen als zij provocatie ervaren en reageren dan gewelddadig.

Status: Erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie

Ambulante gedragsinterventie Agressieregulering op maat

De ambulante variant kan worden aangeboden als gedragsbeïnvloedende maatregel, of in het kader van gedwongen of vrijwillige nazorg. Ook is de interventie toepasbaar voor jongeren met een voorwaardelijke straf met als bijzondere voorwaarde ‘behandeling in combinatie met toezicht’. Ook kan de behandeling plaatsvinden op verzoek van een gezinsvoogd of op vrijwillige basis als de jongere voldoet aan de indicatiecriteria.

Doel: Het leren reguleren van agressieve gevoelens en gedrag.

Doelgroep: Jongens en meisjes van 16-24 jaar met forse agressieproblematiek.

Duur: 6 maanden tot 2 jaar behandeling (individueel in wekelijkse sessies van minimaal 1 uur en/of in wekelijkse/tweewekelijkse groepstraining van 12 bijeenkomsten gedurende 1,5 uur).

Status: Erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie

Opleiding voor professionals en kosten

Wilt u weten op welke dagen deze training wordt aangeboden, kijk dan in onze agenda. Bent u geïnteresseerd in Agressieregulatie op maat? Neem dan contact met ons op voor kosten en opleidings- en trainingsmogelijkheden via info@180.nl of 088-8800 300.