088-8800300 info@180.nl
Selecteer een pagina

Brains 4 Use

Doel van Brains4Use is het terugdringen van drugs- en alcoholgebruik, verminderen van de kans op uitval uit school of werk als gevolg van middelengebruik en voorkomen van schadelijke gevolgen voor het sociaal-emotioneel welbevinden en de gezondheid van de jongere.

Over het programma

Brains 4Use is er voor jongens en meiden tussen de 12 en 23 jaar die problematisch middelengebruik vertonen. Het is een cognitief-gedragsmatige interventie waaraan het transtheoretische model van Prochaska & DiClemente ten grondslag ligt. De drugsconsulent past motiverende gespreksvoering toe en door het aanleren van cognitieve en praktische vaardigheden krijgt de jongere controle over het middelengebruik. De nadruk ligt op samen met de jongere kijken wat voor hem of haar werkt en het veelvuldig oefenen van vaardigheden in rollenspellen. Brains4Use is ook geschikt voor lvg- jongeren. Het programma duurt 3 maanden (12 gesprekken). Bij de deelnemende jongeren moet sprake zijn van een matig tot hoog recidiverisico.

Aan bod komen o.a. de voor- en nadelen van gebruik, de relatie middelengebruik-delictgedrag, doelen stellen, vaardigheden die helpen controle te krijgen over het middelengebruik, inventarisatie van het sociale netwerk om erachter te komen wie helpen en wie risicovol zijn, alternatieven voor gebruik ontdekken, omgaan met gebruikende vrienden, terugvalpreventie.

Erkende gedragsinterventie

De gedragsinterventie Brains4Use is erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.

Opleiding voor professionals en kosten

Bent u geïnteresseerd in het geven van Brains4Use aan jongeren binnen uw gemeente of  organisatie? Neem dan contact met ons op voor opleidings- en trainingsmogelijkheden via info@180.nl of 088-8800 300