088-8800300 info@180.nl
Selecteer een pagina

De interventie In Control! draagt bij aan een minder egocentrische en minder negatieve manier van situaties interpreteren. Dit vergroot de kans dat jongeren als oplossing voor situaties overgaan tot meer sociaal gedrag in plaats van agressief gedrag. Daardoor moet een substantiële afname van recidive worden bereikt. De interventie richt zich op jongeren in JJI’s die agressieve delicten hebben gepleegd.

Over het programma

In Control! is gestoeld op sociale vaardigheidstraining, cognitieve gedragstherapie en agressie- en ontspanningstraining. De aanname binnen In Control! is dat cognitieve disfuncties bijdragen aan automatische negatieve interpretaties van situaties. Daarnaast maken de jongeren haast vanzelfsprekend gebruik van agressief gedrag als respons.

In de trainingsbijeenkomsten wordt geoefend met perspectiefwisseling (oftewel de situatie ook vanuit het oogpunt van een ander bekijken), het uitdagen van irreële automatische gedachten in positieve, helpende gedachten en met het bedenken en uitvoeren van assertieve sociale vaardigheden. In Control! is zodoende een samengesteld geheel van effectieve en veelbelovende interventies.

Met In Control! kunt u een substantiële afname van recidive/plegen van delicten bij een specifieke groep jongeren bereiken, door ze te leren signalen van opkomende woede bij zichzelf te herkennen en te beheersen. Het programma is ontwikkeld voor jongeren in de leeftijd 12-21 jaar (verdeeld in de groepen 12-16 jaar en 17-21 jaar), die in een JJI verblijven en agressieve delicten hebben gepleegd jegens personen en/of objecten. Ze hebben daadwerkelijk geweld gebruikt of hiermee gedreigd. Voorwaarde voor deelname aan het programma is zowel een totaal als een verbaal IQ van ≥ 70. In totaal bestaat In Control uit 21 trainingsbijeenkomsten (18 groepsbijeenkomsten, 2 individuele bijeenkomsten en 1 individuele bijeenkomst waar ook de ouders/verzorgers bij aanwezig zijn).

In Control! is erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.

Opleiding voor professionals en kosten

Bent u geïnteresseerd in het geven van In Control! aan jongeren binnen uw gemeente of organisatie? Neem dan contact met ons op voor opleidings- en trainingsmogelijkheden via info@180.nl of 088-8800 300.