088-8800300 info@180.nl
Selecteer een pagina

Leren van Delict is een cognitief-gedragsmatige interventie die zich richt op jongeren die veroordeeld zijn voor een ernstig geweldsdelict en in een JJI verblijven.

Erkende gedragsinterventie

Leren van Delict is erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie en richt zich op jongeren van 14 tot 23 jaar die een geweldsdelict hebben gepleegd, daarvoor veroordeeld zijn en in een justitiële jeugdinrichting verblijven. Leren van Delict wil voorkomen dat jongeren opnieuw (gewelddadige) delicten plegen. Subdoelen zijn inzicht in de eigen delictketen, afname van irrationele gedachten, vijandige attributies en cognitieve vertekeningen, nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag en de gevolgen daarvan en uitbreiden van repertoire gedrags- en sociaal probleemoplossende vaardigheden.

Geweldsdelicten omvatten: levensdelicten, verkrachting, beroving met geweld of bedreiging, iemand met een wapen verwonden of ontvoering. Gewelddadig gedrag omvat altijd agressief gedrag. De jongeren die in aanmerking komen voor Leren van Delict vertonen in de regel reactieve agressie, mogelijk gecombineerd met pro-actieve agressie. Er is sprake van een matig tot hoog risico op recidive en betrokkenheid bij gewelddadige incidenten in de inrichting.

Leren van Delict is niet bestemd voor jongeren met een IQ < 70, tenzij de de jongere beschikt over een redelijk tot goed sociaal aanpassingsvermogen.Voor deze jongeren is de interventie aan te passen, bij elke sessie worden suggesties gegeven voor aanpassingen ten behoeve van LVB jongeren. Specifieke aandacht wordt besteed aan de culturele achtergrond van de jongere.

Drie fasen

De training wordt individueel gegeven en is opgedeeld in drie fasen:

  • De eerste fase duurt gemiddeld 8 weken (wekelijks)
  • De tweede fase duurt 13 weken (tweemaal per week) Hierbij is tijdens de tweede bijeenkomst een co-trainer aanwezig (mentor of andere groepsleider), met tussendoor een ‘oefenweek’.
  • De derde fase wordt ingezet bij verandering in de leefsituatie van de jongere gedurende de totale duur van de PIJ-maatregel.

Jongeren maken gebruik van een werkboek met trainingsopdrachten. Hierin worden ook aantekeningen en afspraken bijgehouden.

Opleiding voor professionals en kosten

Voor de trainers is een programmahandleiding waarin elke sessie (per fase) is uitgewerkt. Daarnaast bestaat het programma uit een theoretische-, een evaluatie-, een management- en een opleidingshandleiding.

Wilt u weten wanneer er een training wordt aangeboden, kijk in de Agenda.

Voor informatie over Leren van Delict, het opleiden van uw professionals en de kosten hiervan, neem dan contact met ons op via info@180.nl of 088-8800 300.