088-8800300 info@180.nl
Selecteer een pagina

Out of the Circle is een training voor jeugdige plegers van seksueel geweld, gericht op het verminderen van recidive. Tijdens de training leert de pleger van een seksueel delict grip te krijgen op de keten van gebeurtenissen, gedachten, gevoelens en gedragingen die leiden tot het seksuele delictgedrag. De training wordt in groepsverband gegeven.

Over het programma

De training Out of the Circle heeft primair als doel (de kans op) recidive naar een seksueel geweldsdelict na de behandeling van de jongere in de Justitiële Jeugdinrichting te verminderen. Tijdens de training leert de pleger van een seksueel delict greep te krijgen op de keten van gebeurtenissen, gedachten, gevoelens en gedragingen die leidden tot het delictgedrag.

De training wordt in groepsverband gegeven. De trainingsgroep bestaat uit maximaal zes jongeren. De jongere kan in groepsverband positieve ervaringen opdoen in de omgang met anderen, in het stellen van vertrouwen in de ander en in het praten over gevoelens en gedachten. Bovendien biedt behandeling in een groep de mogelijkheid om jongeren met elkaars verschillende denkwijzen te confronteren en zo te laten leren van elkaar.

De training is onderverdeeld in twee fasen. In de eerste fase krijgen de jongeren inzicht in hun seksuele delict cirkel en wordt er gewerkt aan het beïnvloeden van de cognities van de jongeren. Doel hiervan is te voorkomen dat jongeren opnieuw in soortgelijke situaties terecht komen. In de tweede fase staat het aanleren van gedragsalternatieven centraal. Hierbij gaat het erom dat wanneer de jongere in een risicosituatie terechtkomt, hij ander gedrag kan vertonen.

Opleiding voor professionals en kosten

Bent u geïnteresseerd in Out of the Circle? Neem dan contact met ons op voor kosten, opleidings- en trainingsmogelijkheden via info@180.nl of 088-8800 300.