088-8800300 info@180.nl
Selecteer een pagina

De interventie Sociale vaardigheden op maat leert jongeren zich beter te handhaven in verschillende sociale situaties, waardoor recidive wordt teruggedrongen. De interventie richt zich op jongeren in een residentiële setting met probleemgedrag dat deels voortkomt uit onvermogen tot zelfstandig en adequaat hanteren van lastige sociale situaties.

Over het programma

Deze interventie maakt gebruik van een cognitieve gedragstherapeutische aanpak, waarbij extra aandacht is voor het motiveren en het vergroten van het geloof in eigen kunnen. Er wordt gewerkt aan cognitieve herstructurering door het vervangen van disfunctionele gedachten door functionele gedachten. Er is aandacht voor het nauwkeurig leren waarnemen en het vergroten van probleemoplossende vaardigheden door gedragsalternatieven te bedenken aan de hand van verschillende situaties.

De jongeren kunnen hun eigen gedrag beter sturen en beschikken over meer oplossingsvaardigheden. Ze zijn beter in staat tot het maken van keuzes en daarnaar te handelen. Hierdoor zijn ze minder beïnvloedbaar. Ook worden impulscontrole, het empathisch vermogen en het zelfbeeld verbeterd.

Met Sociale Vaardigheden op Maat wordt recidive teruggedrongen doordat jongeren zich beter dan voorheen kunnen handhaven in verschillende sociale situaties. De methode is geschikt voor jongens en meisjes in de leeftijd van 14-21 jaar in een residentiële setting met probleemgedrag dat voor een deel voortkomt uit onvermogen tot zelfstandig en adequaat hanteren van lastige sociale situaties. Ze kunnen niet voldoen aan nieuwe omgevingseisen en zijn weinig flexibel. Daarnaast is er veelal sprake van een zwakke impulscontrole en tekorten in het oplossen van conflicten. De jongeren vertonen agressief of subassertief gedrag. De methode heeft een duur van 5 maanden tot 2 jaar. Voorwaarde voor toelating is dat de jongere niet voldoende aan de behandeling op de leefgroep en het aanbod op school heeft om de nodige sociale vaardigheden aan te leren.

Sociale Vaardigheden op Maat is erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.

Opleiding voor professionals en kosten

Wilt u weten op welke dagen deze training wordt aangeboden, kijk in de Agenda.

Bent u geïnteresseerd in het geven van Sociale Vaardigheden op Maat aan jongeren binnen uw gemeente of organisatie? Neem dan contact met ons op voor opleidings- en trainingsmogelijkheden via info@180.nl of 088-8800 300.