088-8800300 info@180.nl
Selecteer een pagina

Stapstenen

Stapstenen is een groepstraining voor jongeren met traumaklachten die zijn geplaatst in de Jeugdzorg plus. Een groot deel van de jongeren opgenomen in instellingen voor Jeugdzorg plus heeft een voorgeschiedenis van chronisch en/of complex trauma. Stapstenen heeft tot doel specifiek deze jongeren te motiveren voor een behandeling gericht op traumaverwerking zoals (TG) CGT of EMDR.

Over het programma

Stapstenen streeft ernaar jongeren inzicht te verschaffen in de relatie tussen hun actuele probleemgedrag en vroegere ervaringen en leert hen vaardigheden aan waardoor ze zich beter kunnen handhaven in hun dagelijks leven. Stapstenen past in een multimodale behandeling van trauma en gedragsproblemen.
Stapstenen heeft 7 wekelijkse bijeenkomsten met een vaste opbouw en wordt gegeven aan groepen van minimaal 4 en maximaal 9 jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

Opleiding voor de professionals

Voordat deze groepstraining kan worden uitgevoerd, moet een 2-daagse opleiding worden gevolgd. Deze 2-daagse opleiding is voor pedagogisch medewerkers, (GZ-)Psychologen en orthopedagogen die werken met jongeren binnen de Jeugdzorg plus. Op verzoek van de ontwikkelaars van Stapstenen wordt de training in samenwerking met hen uitgevoerd door Stichting 180.

Kosten

Bent u geïnteresseerd in het aanbieden van Stapstenen aan jongeren binnen uw gemeente of  organisatie? Neem dan contact met ons op voor opleidings- en trainingsmogelijkheden via info@180.nl of 088-8800 300.