088-8800300 info@180.nl
Selecteer een pagina
Jongeren in de residentiële of ambulante jeugdzorg worden vaak gekenmerkt door antisociaal of delinquent gedrag. Om goed
te kunnen functioneren in onze maatschappij hebben ze hulp nodig bij het leggen van
een nieuwe basis, waarmee ze hun antisociale gedrag kunnen ombuigen naar positief gedrag.

Compleet programma voor jongeren gericht op positief denken en doen

TOPs! is een groepsprogramma dat jongeren van twaalf tot vierentwintig jaar bewust maakt van hun eigen denken en doen én hen leert hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Dit doet TOPs! door jongeren te leren dat ze in iedere situatie kunnen kiezen voor een positieve oplossing. Zo wordt een stevig fundament gelegd voor een toekomst met positief en prosociaal gedrag. Zowel binnen als buiten de groep.

Het programma besteedt veel aandacht aan het leren toepassen van helpende gedachten (zogenaamde TOP-gedachten). Er wordt vooral gewerkt binnen peer-groups. In deze groepen staat het creëren van een positieve groepscultuur centraal, waardoor jongeren worden gemotiveerd en geleerd elkaar te helpen, aan te spreken en van elkaar te leren.

Het complete programma duurt ongeveer drie maanden (bij een frequentie van drie tot vier bijeenkomsten per week). Het programma bestaat uit startbijeenkomsten, TIP-bijeenkomsten en trainingsbijeenkomsten. Klik hier voor meer informatie over het programma in onze folder over TOPs!

Doelgroep 

TOPs! is een gedragsinterventie voor jongeren binnen justitiële (jeugd)inrichtingen, instellingen voor (ambulante) jeugdzorg en (jeugd-) GGZ-instellingen. Het programma is geschikt voor jongeren met een normale intelligentie en jongeren met een licht verstandelijke beperking (IQ minimaal 55). Het programma is zodanig opgezet dat jongeren op ieder moment in het programma kan instromen.

Trainingsmateriaal

Het trainingsmateriaal is in nauwe samenwerking met professionals uit het veld ontwikkeld. Met makkelijk en toegankelijk taalgebruik en voorbeelden die aansluiten bij de Nederlandse praktijk. Het materiaal bestaat uit posters met TOP-gedachten, TOP-gedrag en de TOPs!-zelfcontroleketen, polsbandjes, een jongerenwerkmap en een trainershandleiding. Bovendien heeft TOPs! ongeveer 20 beeldverhalen die gebruikt worden tijdens de trainingsbijeenkomsten moreel redeneren.

Opleiding voor de professionals

Professionals die met TOPs! werken dienen gecertificeerd te zijn. Medewerkers kunnen worden opgeleid tot TOPs!-trainer en TOPs!-coach.

TOPs!-trainer

De trainer werkt met het TOPs!-programma en voert start-, trainings- en TIP-bijeenkomsten uit. De TOPs!-traineropleiding is een vierdaagse opleiding. Na deze opleiding zijn TOPs!-trainers gecertificeerd om binnen hun eigen instelling het TOPs!-programma uit te voeren.

TOPs!-coach

De TOPs!coach zorgt ervoor dat alle TOPs!-trainers het programma correct uitvoeren. De coach is ook verantwoordelijk voor het vergroten en verbeteren van de kennis en vaardigheden van de trainers. De opleiding tot gecertificeerd TOPs!-coach duurt twee dagen.

Workshops medewerkers

Voor een succesvolle uitvoering met een maximaal leereffect voor de jongeren en een optimaal leefklimaat in de instelling is het belangrijk dat de principes van TOPs! door uw gehele instelling wordt begrepen en toegepast. 180 biedt workshops aan voor alle medewerkers van uw organisatie. Hierin leren uw medewerkers de gemeenschappelijke taal en de positieve grondhouding die het programma zo succesvol maken. Deze workshop versterkt de kwaliteit van het TOPs!-programma doordat iedereen weet hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het effect van TOPs!

Trainingsdata

Voor trainingsdata, locatie en aanmeldingen kijk in de Agenda.

Kwaliteitsborging

Stichting 180 monitort door middel van supervisie en het opleiden van een interne coach. Professionals worden eenmalig opgeleid. Om hun certificering te behouden geldt voor trainers een jaarlijks minimum aantal trainingsbijeenkomsten dat gegeven moet worden.

Zowel trainers als coaches worden regelmatig bijgeschoold, opgefrist en beoordeeld. De integriteit en kwaliteit van het TOPs!-programma wordt hierdoor behouden en, waar nodig, vergroot. Zie PDF-document ‘Kwaliteitssysteem TOPs! Hulpverlening’ voor meer informatie.

Kosten

U kunt voor meer informatie of een vrijblijvende offerte op maat contact opnemen via info@180.nl of 088-8800 300.