088-8800300 info@180.nl
Selecteer een pagina

TOPs! is een programma dat jongeren bewust maakt van hun eigen denken en doen en hen leert hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Dit doet TOPs! door jongeren te leren dat ze in iedere situatie kunnen kiezen voor een positieve oplossing. Door TOPs! schoolbreed in te zetten werkt u aan een positief en veilig leer- en leefklimaat op school. Het programma is specifiek voor de Nederlandse markt ontwikkeld voor VO, VSO en MBO-scholen.

Over het programma

Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen. Toch zijn er weleens ruzies of conflicten, of worden jongeren gepest of buitengesloten. Het leefklimaat staat dan onder druk, met negatieve gevolgen voor het leerklimaat en de prestaties. TOPs! is een lesprogramma dat het klimaat op uw school helpt verbeteren door aan de slag te gaan met sociale vaardigheden, omgaan met emoties en moreel redeneren. Zodat uw leerlingen sociaal vaardiger worden, de leerprestaties omhoog gaan en vroegtijdige uitval omlaag. Thema’s die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld omgaan met groepsdruk en agressie, het voeren van een moeilijk gesprek, excuses maken, goed gebruik van social media, vriendschap en pesten. TOPs! is samen met docenten uit het VO, VSO en MBO ontwikkeld. Het programma is ook uitstekend in te zetten in het kader van de lessen ‘actief burgerschap’.

TOPs! begint met enkele startbijeenkomsten. Hierin staat het creëren van een positieve groepscultuur centraal. Deze vormt de basis voor de start van het programma. Het vervolg van het programma bestaat uit vier typen bijeenkomsten: omgaan met boosheid lessen, sociale vaardigheden lessen, lessen moreel redeneren en TIP-bijeenkomsten. De duur van de bijeenkomsten is telkens een lesuur (45 tot 60 minuten).

Het programma kan klassikaal of in kleine groepen van minimaal 6 leerlingen worden aangeboden. De frequentie van de TOPs!- bijeenkomsten is één tot drie bijeenkomsten per week. De bijeenkomsten kunnen worden verdeeld over één schooljaar of juist worden verspreid over meerdere leerjaren. Tot slot kan het programma schoolbreed worden uitgerold of enkel binnen een specifieke klas of afdeling.

TOPs! sluit aan bij competentiegericht leren en passend onderwijs. Om de effecten van het programma te versterken, zijn aan het programma ouderbijeenkomsten en een implementatietraject op maat gekoppeld.

Opleiding voor de professionals

TOPs! opleidingen en workshops

Om TOPs! binnen uw organisatie uit te voeren heeft u goed opgeleide en gecertificeerde trainers en coaches nodig. De opleidingen zijn onderverdeeld naar: TOPs!-trainers en TOPs!-coaches. Voor de overige medewerkers van uw organisatie bieden wij workshops aan.

Medewerkers die het TOPs!-programma gaan geven, vaak docenten (mentoren) of zorg coördinatoren, volgen eerst een opleiding tot TOPs!-trainer en eventueel tot TOPs!-coach.

TOPs!-trainer

De TOPs!-trainer geeft het TOPs!-programma in de klas. Dit zijn vaak docenten (mentoren) of zorgcoördinatoren. De trainer geeft startbijeenkomsten, verzorgt TOPs!-lessen en voert TIP-bijeenkomsten uit. De vierdaagse-opleiding leidt op tot gecertificeerd TOPs!-trainer.

TOPs!-coach

De coaching van de TOPs!-trainers kan door eigen TOPs!-coaches in uw school worden verzorgd. De opleiding tot TOPs!-coach duurt twee dagen.

Workshops medewerkers

De workshop is bestemd voor al het personeel binnen de school. Tijdens deze workshop leren de medewerkers de gemeenschappelijke taal van TOPs! en de positieve houding die het TOPs!-programma zo succesvol maken. Na afloop kent de hele school TOPs! en dat versterkt het effect van het programma op het school- en leerklimaat.

Trainingsdata

Voor trainingsdata, locatie en aanmeldingen kijk in de Agenda.

Kwaliteitsborging

Stichting 180 monitort door middel van supervisie en het opleiden van een interne coach. Professionals worden eenmalig opgeleid. Om hun certificering te behouden geldt voor trainers een jaarlijks minimum aantal trainingsbijeenkomsten dat gegeven moet worden.

Zowel trainers als coaches worden regelmatig bijgeschoold, opgefrist en beoordeeld. De integriteit en kwaliteit van het TOPs!-programma wordt hierdoor behouden en, waar nodig, vergroot. Zie PDF-document ‘Kwaliteitssysteem TOPs! Onderwijs’ voor meer informatie.