088-8800300 info@180.nl
Selecteer een pagina

Het programma Werken aan je Toekomst is erop gericht jongeren tussen de 15 en 24 jaar beter toe te rusten op het verkrijgen en behouden van een opleiding of werk. Gewerkt wordt aan vaardigheden m.b.t. werkhouding op school en werk, relaties met klasnoten en collega’s, omgaan met feedback en oriëntatie op de toekomst.

Over het programma

Werken aan je Toekomst bestaat uit twee modules: Wie ben ik, wat wil ik? en Vaardigheden voor school en/of werk. In de module ‘Wie ben ik, wat wil ik’ wordt gewerkt aan de motivatie voor school en werk en aan bewustwording van – en inzicht krijgen in – eigen wensen en mogelijkheden, vaardigheden en keuzes daarbij. Deze module bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1 uur. De module Vaardigheden voor school en/of werk leert jongeren vaardigheden om op een adequate manier hun rol als leerling of stagiair/werknemer te kunnen vervullen. Deze module bestaat uit 11 bijeenkomsten van elk 2 uur. Werken aan je Toekomst kan klassikaal of in kleine groepen van minimaal 6 deelnemers  worden aangeboden.

Het programma richt zich op verschillende algemene cognities en gedragsaspecten van de jongeren die van belang zijn op de sociale context van stagelopen en werken. De training is er tevens op gericht dat jongeren hun kwaliteiten en valkuilen herkennen.

Opleiding voor de professionals

Trainers van Werken aan je Toekomst volgen een 1-daagse opleiding. Deze opleiding staat open voor docenten, trainers in jeugdzorginstellingen en trainers in wijkcentra. Deelnemers hebben  een afgeronde opleiding op hbo-niveau.

De training bestaat uit theorieblokken en zogenaamde minilessen.  Een  miniles is een onderdeel van het programma dat wordt gegeven door  een trainer en waarbij de overige deelnemers in de huid van een jongere kruipen.  Op deze wijze worden trainersvaardigheden geleerd  zoals het omgaan met groepsprocessen en worden deelnemers bekend met de inhoud van het programma.

Kosten

De kosten voor de opleiding tot trainer bedragen € 963,- bij deelname van 6 deelnemers. De prijs voor een in-company training zijn op aanvraag. U kunt voor meer informatie of een vrijblijvende offerte contact opnemen via info@180.nl of 088-8800 300.