088-8800300 info@180.nl
Selecteer een pagina

Work-Wise Direct helpt 150 ex-gedetineerden met succes op weg naar een betaalde baan. We bieden ex-gedetineerden een langlopend traject van 15 tot 18 maanden, intensieve begeleiding door een team van zorgprofessionals (bestaande uit een consortium van St. 180, Restart en Exodus) én een op maat gesneden werk/leerplan.

Nieuwe combinatie van specialismen

We werken met een nieuwe combinatie van expertise en netwerken om ex-gedetineerden naar werk te begeleiden én te zorgen dat ze het werk duurzaam houden. Die mix bestaat uit de erkende gedragsinterventie ‘Aan de Slag’, de inzet van arbeidsmarktspecialisten van Restart met een groot bedrijvennetwerk en een directe samenwerking met professionals van Exodus die de doelgroep goed kennen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
We willen dat ex-gedetineerden succesvol re-integreren. Dat lukt vaak het best wanneer je via je werk weer aansluiting vindt bij je omgeving. Wij vinden het belangrijk te investeren in een positieve toekomst voor ex-gedetineerden. Vanuit menselijk perspectief, vanuit ons streven naar een veilige samenleving en ook om de maatschappelijke kosten van recidive en uitkeringen terug te dringen. Omdat we hier te maken hebben met misschien wel de moeilijkste groep voor wat betreft begeleiding naar werk, is de wijze waarop we dat gaan aanpakken cruciaal.

Misschien wel de moeilijkste groep
Het gaat om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, vaak in combinatie met serieuze gedragsproblematiek. Meestal ontbreekt het ex-gedetineerden aan vaardigheden die nodig zijn voor het vinden en houden van een baan. Wij helpen bij het aanleren en toepassen van werknemersvaardigheden. Er kan sprake zijn van multi-problematiek, zoals schulden en/of psychosociale problematiek. Ook daarbij zoeken onze begeleiders naar een manier om deze problemen het hoofd te bieden.

Inhoud van een individueel traject; vier slagen


Slag 1
Samen met de cliënt brengen we in kaart wat zijn/haar talenten, motivatie, leerstijl en vaardigheden zijn. Ook de (on)mogelijkheden van zowel de cliënt als zijn/haar netwerk krijgen we in beeld. Op basis daarvan maken we een persoonlijk werk-/leerplan. Slag 1 duurt maximaal zes weken. Na deze zes weken wordt de gemeente waar de cliënt zich heeft gevestigd geïnformeerd over de inhoud van het werk-/leertraject.

Slag 2 en 3
Tijdens slag 2 en 3 heeft de cliënt een werkervaringsplaats of een baan, mogelijk aangevuld met scholing. Onze trajectbegeleiders houden intensief contact met deelnemer, werkgever en/of opleider. Ook bieden we volgens plan interventies aan gericht op het versterken van de eigen kracht en (in de Plusvariant) begeleiding gericht op wonen, schulden en mogelijke andere belemmeringen om werk te vinden. De intensiteit van de begeleiding stemmen we af op de vorderingen van de cliënt.

Slag 4
Bij de start van slag 4 heeft de cliënt een baan en/of volgt een opleiding. Er zijn minimaal drie vastgelegde contactmomenten op drie, zes en negen maanden na afsluiting van slag 3. Bij terugval intensiveren we de begeleiding weer.

Inzet Maatje op maat
Tijdens slag 1 bespreken we de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen van een vrijwilliger. Als de cliënt hiervoor open staat wordt een vrijwilliger tijdens een deel of het hele traject aan hem of haar gekoppeld.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd in Work-Wise Direct en wilt u meer weten over de inhoud van het traject of de mogelijkheden die we uw organisatie of uw gemeente(n) kunnen bieden? Neem dan contact met op met Irma van der Veen of Monique Beute via info@180.nl of 088-8800 300.