088-8800300 info@180.nl
Selecteer een pagina
Vrije tijd; wat nu?

Vrije tijd; wat nu?

Het programma Vrije Tijd; Wat nu?! is een programma voor jongeren van 12 tot 24 jaar die problemen hebben hun vrije tijd zinvol in te vullen. Het programma wordt aangeboden binnen (residentiële) jeugdzorg en jeugdhulpverlening, maar ook binnen het onderwijs. Over het...
TOPs! Onderwijs

TOPs! Onderwijs

TOPs! is een programma dat jongeren bewust maakt van hun eigen denken en doen en hen leert hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Dit doet TOPs! door jongeren te leren dat ze in iedere situatie kunnen kiezen voor een positieve oplossing. Door TOPs! schoolbreed in te...
Out of the Circle

Out of the Circle

Out of the Circle is een training voor jeugdige plegers van seksueel geweld, gericht op het verminderen van recidive. Tijdens de training leert de pleger van een seksueel delict grip te krijgen op de keten van gebeurtenissen, gedachten, gevoelens en gedragingen die...
Agressieregulatie op Maat

Agressieregulatie op Maat

Met Agressieregulatie op maat wordt gewerkt aan het verbeteren van de zelfregulatie van een jongere met een forse agressieproblematiek. Het programma maakt gebruik van een cognitieve gedragsmatige aanpak met dramatherapeutische technieken, waarbij continu aandacht is...
Werken aan je Toekomst

Werken aan je Toekomst

Het programma Werken aan je Toekomst is erop gericht jongeren tussen de 15 en 24 jaar beter toe te rusten op het verkrijgen en behouden van een opleiding of werk. Gewerkt wordt aan vaardigheden m.b.t. werkhouding op school en werk, relaties met klasnoten en collega’s,...