088-8800300 info@180.nl
Selecteer een pagina
In Control

In Control

De interventie In Control! draagt bij aan een minder egocentrische en minder negatieve manier van situaties interpreteren. Dit vergroot de kans dat jongeren als oplossing voor situaties overgaan tot meer sociaal gedrag in plaats van agressief gedrag. Daardoor moet een...
TOPs! Onderwijs

TOPs! Onderwijs

TOPs! is een programma dat jongeren bewust maakt van hun eigen denken en doen en hen leert hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Dit doet TOPs! door jongeren te leren dat ze in iedere situatie kunnen kiezen voor een positieve oplossing. Door TOPs! schoolbreed in te...
Agressieregulatie op Maat

Agressieregulatie op Maat

Met Agressieregulatie op maat wordt gewerkt aan het verbeteren van de zelfregulatie van een jongere met een forse agressieproblematiek. Het programma maakt gebruik van een cognitieve gedragsmatige aanpak met dramatherapeutische technieken, waarbij continu aandacht is...
Sociale Vaardigheden op Maat

Sociale Vaardigheden op Maat

De interventie Sociale vaardigheden op maat leert jongeren zich beter te handhaven in verschillende sociale situaties, waardoor recidive wordt teruggedrongen. De interventie richt zich op jongeren in een residentiële setting met probleemgedrag dat deels voortkomt uit...
Werken aan je Toekomst

Werken aan je Toekomst

Het programma Werken aan je Toekomst is erop gericht jongeren tussen de 15 en 24 jaar beter toe te rusten op het verkrijgen en behouden van een opleiding of werk. Gewerkt wordt aan vaardigheden m.b.t. werkhouding op school en werk, relaties met klasnoten en collega’s,...