088-8800300 info@180.nl
Selecteer een pagina

Aan de Slag

‘Aan de Slag’ is een programma gericht op het afronden van een beroepsopleiding en het vinden en houden van werk, want werk is een succesfactor voor positief sociaal gedrag en actieve deelname aan de samenleving.

Over het programma

Aan de Slag is een programma dat uitermate geschikt is voor multi-problem jongeren die binnen hun gemeente begeleiding nodig hebben en in hun eigen kracht moeten worden gezet. De opzet en intensieve uitvoering van het werkprogramma Aan de Slag sluit naadloos aan bij de problematiek en de benodigde aanpak voor risicojongeren. Bovendien richt het programma zich op wonen, sociaal netwerk en vrijetijdsbesteding, want deze leefgebieden zijn van cruciaal belang bij het succes van werk en opleiding.

Maatwerk en persoonlijke begeleiding

De kracht van Aan de Slag is een combinatie van maatwerk voor iedere jongere en intensieve persoonlijke begeleiding, aangevuld met specifieke interventies. Iedere jongere krijgt een persoonlijk werkprogramma, toegespitst op zijn of haar situatie en mogelijkheden. Op basis van risicoanalyse wordt een persoonlijke diagnose gesteld, waarna ook motivatie en leerstijl worden meegenomen in het opstellen van het programma. De interventies moeten aansluiten bij de motivatie en de intellectuele en praktische vaardigheden van de jongere. De interventies richten zich op het versterken van de eigen kracht van de jongeren in de leefgebieden school & werk, (zelfstandig) wonen en sociaal netwerk & vrije tijd. De trajectbegeleider begeleidt niet alleen de jongere, maar is ook de schakel tussen en het aanspreekpunt voor opleiders, werkgevers en andere betrokkenen bij de jongere.

Heel belangrijk is de intensieve, persoonlijke begeleiding die iedere jong

ere krijgt. Het programma wordt uitgevoerd door gecertificeerde begeleiders en is opgenomen in de databank effectieve jeugd interventies. Bekijk de brochure Aan de Slag voor een overzicht van het gehele traject.

Opleiding voor de professionals

De opleiding trajectbegeleider is een opleiding op hbo-niveau en wordt gegeven door Stichting 180. De organisatie die Aan de Slag aanbiedt dient een gebruikersovereenkomst met Stichting 180 te hebben.

De opleiding tot trajectbegeleider bestaat uit de modules:

  • Diagnostiek & Planvorming
  • Motiverende Gespreksvoering
  • Cognitieve interventies
  • Gedragsinterventies
  • Gezinsinterventies

Naar behoefte kan deze training uitgebreid worden met:

  • Intercultureel begeleiden
  • Systematisch werken
  • Werkgeversbenadering

De duur van de opleiding is afhankelijk van het aantal modules. Het standaardprogramma omvat  11 dagdelen en kan uitgebreid worden met de extra modules tot 17 dagdelen.

Kosten

Bent u geïnteresseerd in het aanbieden van Aan de Slag aan jongeren binnen uw gemeente of  organisatie? Neem dan contact met ons op voor opleidings- en trainingsmogelijkheden via info@180.nl of 088-8800 300.